Refundacja

Pomoc w uzyskaniu dofinansowania

Schemat uzyskiwania dofinansowania na sprzęt ortopedyczny i pomocniczy

Produkt jest wydawany bezpłatnie lub pacjent dokonuje dopłaty w wysokości różnicy pomiędzy ceną refundowania a końcową ceną produktu. Masz problem z wpłaceniem udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego lub potrzebujesz sprzętu, który nie jest refundowany przez NFZ.

1. Najpierw należy udać się do lekarza rodzinnego po skierowanie do specjalisty. (lekarz rehabilitacji, ortopeda, chirurg).


2. Po otrzymaniu zlecenia na niezbędny przedmiot ortopedyczny (orteza, sznurówka, gorset itp.) należy udać się do oddziału NFZ w celu potwierdzenia zlecenia.


3. Następnie pozostaje już tylko wybrać produkt z naszej oferty i skontaktować się z naszym działem handlowym lub przedstawicielem – posiadamy bogatą ofertę artykułów ortopedycznych wraz z fachowym doradztwem i szeroką siecią dystrybucji.


Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych refundowanych przez NFZ

Jeśli przedmiot ortopedyczny został już odebrany, a udział własny zapłacony, możesz starać się o zwrot zapłaconej kwoty udziału własnego. W tym celu należy zwrócić się do PCRP-u z podaniem i kompletnym wymaganych dokumentów


Ksero zlecenia (wniosku) na zaopatrzenie ortopedyczne, potwierdzone przez NFZ


Fakturę na odebrany przedmiot ortopedyczny na osobę niepełnosprawną, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego na jego rodzica lub prawnego opiekuna. Faktura powinna zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ.


Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego przez rodzica dziecka niepełnosprawnego.


Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego przez rodzica dziecka niepełnosprawnego.


Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym oddziale PCPR/MOPS).


NIP.


 

Możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości: 
100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny). 
150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ). 

.

Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez NFZ

Ten rodzaj dofinansowania pozwala na uzyskanie kwoty w wysokości do 60% wartości na zakupu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego. 
Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty jw., ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedycznego potrzebne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty z zalecaniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego. Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokładnie zakupu oraz przedstawienie faktury w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy. 


.

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych

Dofinansowanie w wysokości do 80% wartości sprzętu na zakup np. łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika wannowego, podnośnika transportowo-kąpielowego, szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń dla niepełnosprawnych. Aby otrzymać takie dofinansowanie należy postąpić jw. 


.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Jeśli przedmiot ortopedyczny został już odebrany, a udział własny zapłacony, możesz starać się o zwrot zapłaconej kwoty udziału własnego. W tym celu należy zwrócić się do PCRP-u z podaniem i kompletnym wymaganych dokumentów.


Dofinansowanie w wysokości 80% wartości sprzętu lub wykonywanych prac, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu, ale również prace budowlane. Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć wymienione dokumenty: 

Orzeczenie o niepełnosprawności.


Dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier.


Kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projektu i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej.


Zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.


Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest: podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury VAT z odroczonym terminem płatności, odbiór prac przez pracownika PCPR/MOPS.

.

Dofinansowanie wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym przez PFRON Program "Pegaz" 2003

PFRON do 99% wartości refunduje zakup wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym. Osobami uprawnionymi do skorzystania z tego typu dofinansowania są osoby niepełnosprawne (dorosłe i dzieci) posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Potrzebne dokumenty do złożenia kompletnego wniosku o przyznanie dofinansowania na wózek elektryczny: 


Oświadczenie o dochodach


Zaświadczenie lekarskie


Odpowiedni wniosek


Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)
Dokumenty potrzebne do ubiegania się o dofinansowanie sprzętu ortopedycznego oraz środków pomocniczych w PCPR w Zduńskej Woli - POBIERZ

.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rehabilitacyjna mgr rehabilitacji Jerzy Kowalski

Przychodnia pracuje w godzinach: 
Pon.- Pt.  8 - 18 
Sob.  10 - 13 (zabiegi prywatne po uzgodnieniu)

ADRES
ul. Królewska 6
98-220 Zduńska Wola

KONTAKT
+48 (43) 655 75 30
kontakt@ortopodologia.com.pl

Facebook
Twitter
Google+