ROCZNY PAKIET REHABILITACYJNY

Realizacja Rocznego Pakietu Rehabilitacyjnego odbywać się będzie w NZOZ „ mgr rehabilitacji Jerzy Kowalski” Zd – Wola ulica Królewska 6 NIP 8291253128

Roczny Pakiet Rehabilitacyjny obejmuje możliwość realizacji trzech lub dwóch skierowań na zabiegi rehabilitacyjne w okresie roku od dnia zakupu Pakietu.

Pakiet Rehabilitacyjny obejmuje wykonanie w NZOZ mgr Jerzy Kowalski skierowania od każdego lekarza NFZ oraz z gabinetów prywatnych obejmujących dziesięć dni zabiegowych.

W cenie Pakietu Rehabilitacyjnego mieści się ewentualna konsultacja mgr fizjoterapii oraz mgr rehabilitacji w trakcie wykonywanej serii zabiegów. 

Czas i termin wykonania zlecenia dostosowany będzie w miarę możliwości do potrzeb Pacjenta nie później jednak jak 14 dni od daty zgłoszenia skierowania do realizacji.
W przypadkach wymagających natychmiastowego rozpoczęcia rehabilitacji ( np. stan po urazie czy adnotacji na skierowaniu” PILNE” zabiegi rozpoczęte zostaną natychmiast.

Możliwość wykonania zabiegów w domu Pacjenta , jak w przypadku chorób przewlekłych wymagających stałej opieki rehabilitacyjnej konsultowane będą z kierownikiem NZOZ , przed zakupem Rocznej Karty Rehabilitacyjnej.

Uprawniona do korzystania z Rocznego Pakietu Rehabilitacyjnego jest osoba wskazana w karcie lub osoby na które właściciel karty wyrazi pisemna zgodę.

Karta może być zakupiona dla innej osoby w ramach prezentu z zastrzeżeniem , że przy zakupie podane zostaną dane : imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby wskazanej jako właściciel karty.

Roczny koszt poszczególnych Pakietów Rehabilitacyjnych:

  • Pakiet Złoty obejmujący trzy serie po 10 dni zabiegowych -  700zł
  • Pakiet Srebrny obejmujący dwie serie po 10 dni zabiegowych -  600 zł
  • Pakiet VIP INDYVIDUAL REHABILITATION ( VIR) – kompleksowy, indywidualny Roczny  Pakiet Rehabilitacyjny  - indywidualna wycena.   

Promocje na wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych stosowane w okresie zakupu Pakietów Rehabilitacyjnych w NZOZ mgr rehabilitacji Jerzy Kowalski nie mogą być stosowane równocześnie.

Produkt posiada roczny okres ważności poczynając od dnia zakupu Pakietu .

Termin rozpatrzenia ewentualnych reklamacji , 14 dni od otrzymania przez NZOZ pisemnej reklamacji wraz z opisem czego dotyczy.
Pacjent ma prawo zwrotu zakupionego Pakietu Rehabilitacyjnego ( bez podania przyczyny) w terminie 10 dni od dnia zakupu, poprzez złożenia pisemnej rezygnacji w siedzibie firmy Zduńska Wola ul . Królewska 6 ,NZOZ”mgr rehabilitacji Jerzy Kowalski” lub drogą elektroniczną .
Zwrot za zakupiony Pakiet nastąpi w terminie 14 dni od złożenia rezygnacji po uprzedniej weryfikacji kupującego.