Chciałbym jednocześnie poinformować , że oprócz standardowych zabiegów rehabilitacyjnych z zakresu fizykoterapii oraz kinezyterapii Pacjenci mogą korzystać z indywidualnego toku leczenia obejmującego
-Konsultacje fizjoterapeutyczną
t/j badanie czynnościowe, testy funkcjonalne , opracowanie programu rehabilitacji oraz funkcjonalną ocenę stanu Pacjenta przed i po zabiegach przekazywaną Lekarzowi prowadzącemu.

 • Ćwiczenia indywidualne Metodą PNF, Cyriax,
 • Trójpłaszczyznowa, Funkcjonalna terapia stopy dzieci i dorosłych ,
 • osteopatia w leczeniu bólów kręgosłupa i stawów obwodowych HVLA,
 • Celowana terapia energizacji ,aktywizacji mięśniowo - powięziowej pod kontrolą USG,
 • Terapia punktów spustowych i masażu tkanek głębokich.
 • Terapia przeciwobrzękowa w obrzękach limfatycznych i urazowych.
 • Stosowanie kąpieli zmienno temperaturowych w krwiakach i obrzękach pourazowych i chorobach naczyniowych
 • Taping korekcyjny, mięśniowy , powięziowy.
 • Nowoczesne metody zaopatrzenia w sprzęt pomocniczy
 • Metoda ćwiczeń z wykorzystaniem synergii mięśniowej NEURAC
 • Stretching nerwowo mięśniowy w rehabilitacji

 

Pozwoliłem sobie przekazać informacje dotyczące możliwości i zakresu świadczeń jakie realizujemy w naszym Ośrodku w dziedzinie rehabilitacji, fizjoterapii oraz ortopodologii.
W szczególności chciałbym przedstawić innowacyjny choć już sprawdzony sposób reedukacji nerwowo mięśniowej w uszkodzeniach zarówno nerwów obwodowych jak i centralnego układu nerwowego .
Program rehabilitacji oparty jest na wspomaganiu torowania wstępującego impulsów nerwowych w uszkodzonych neuronach poprzez zsynchronizowaną z pomiarem EMG stymulacje włókien mięśniowych przez nie unerwianych. Zabieg polega na stymulacji odpowiednich grup mięśniowych i rejestracji za pośrednictwem EMG ich reakcji na bodziec. Podczas treningu wykorzystywany jest zarówno pomiar EMG spoczynkowy i dynamiczny przed zabiegiem jak i po zabiegu a wyniki archiwizowane i wykorzystywane do monitorowania postępów leczenia.

System sEMG w połączeniu z odpowiednimi ćwiczeniami wykorzystywany jest mi innymi w :

 • porażeniach nerwu twarzowego
 • uszkodzeniach nerwów obwodowych neuropraksja, aksonotmezja, neurotmezja ( podczas procesu regeneracji)
 • uszkodzeniach nerwu strzałkowego
 • reedukacji nerwowo mięśniowej przy niedowładach i porażeniach spastycznych i wiotkich
 • poporodowe uszkodzenie splotu barkowego ( dzieci powyżej 6 lat)
 • w powikłaniach po leczeniu zaburzeń spowodowanych uciskiem korzeni nerwowych w wyniku np. dyskopatii.

 

Terapia nie jest refundowana przez NFZ
Zabiegi wykonuje mgr rehabilitacji Jerzy Kowalski

Serdecznie zapraszam do szczegółowego zapoznania się z w/w metodą w naszej poradni.

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam
Jerzy Kowalski
tel. kontaktowy 606330713

 

Sesja terapeutyczna w większości przypadków polega na rejestracji spoczynkowych lub – i dynamicznych potencjałów napięć określonych grup mięśniowych przy pomocy przezskórnego EMG, ustaleniu planu ćwiczeń wykorzystując stymulację bierną mięśnia połączoną ze świadomym jego napięciem na podstawie wizualizacji zapisu EMG , nauka prawidłowych wzorców ruchowych PNF, CYRIAX, instruktaż ćwiczeń w domu.
Po około miesiącu samodzielnych ćwiczeń wykonywane jest kontrolne powierzchniowe EMG a wyniki przekazywane lekarzowi prowadzącemu.

 

Wykres potencjałów z mięśnia piszczelowego przedniego skurcz / relaks

 

Biofeedback prostowniki st. nadgarstkowego

 

 

Od maja prowadzimy z powodzeniem terapie FALĄ UDERZENIOWĄ w takich przypadkach jak:

 • Entezopatie w wyniku uszkodzenia i stanów naprawczych przyczepów
 • mięśniowych i ścięgnistych rozścięgna podeszwowego „ ostrogi piętowej” , mięśnia nadgrzebieniowego w okolicach troczka rotatorów, przyczepów mięśni w okolicy nadkłykci k. ramiennej „łokcia golfisty oraz tenisisty” przyczepów w okolisy „ gęsiej stopki”
 • pobudzanie punktów spustowych w mięśniach przeciążonych np. zespół mięsnia piszczelowego przedniego, urazy grupy mięśni przywodzicieli,
 • pobudzanie kostnienia przy jałowej martwicy kości piętowej „ pięta Haglunda” oraz guzowatości kości piszczelowej” Osgooda – Szchlattera „
 • Aktualnie szkolimy się w temacie zastosowania fali uderzeniowej w gojeniu stawów rzekomych oraz trudno gojących się złamaniach i uszkodzeniach więzadeł.

 

Zastosowanie fali uderzeniowej łączymy z wykorzystaniem krioterapii miejscowej oraz z kąpielą zmienno temperaturową. Od czerwca po ukończeniu serii szkoleń skuteczność wykonanego zabiegu będziemy mogli obiektywnie udokumentować wykonując doplerowskie badanie miejsca poddanego zabiegowi.

Zabiegi obejmują 3-5 powtórzeń , dawka dobierana jest wg wskazań a także odczucia Pacjenta. Zabiegi nie są refundowane, koszt jednego zabiegu 80 zł.

Zaprasza do współpracy
Jerzy Kowalski

 

  

 

Przy pomocy sztywnych opatrunków ORFIT- termoformowalnych, potrafimy unieruchomić małe stawy kg w pozycjach czynnościowych , a także zmieniać zakres unieruchomienia w zależności od zakresu ruchu po rehabilitacji.

 • Wykorzystując metodę TAPINGU w schemacie mięśniowo – powięziowym oraz korekcyjnym
 • wspomagamy efekty uzyskane w okresie w którym Pacjent nie wykonuje ćwiczeń lub po zakończeniu etapu zabiegowego utrwalając efekty leczenia

 

Wykorzystujemy też USG w formie sonofeedback do nauki napinania wskazanego mięśnia i oceny gry ślizgu powięziowo mięśniowego oceniając skuteczność wykonanych ćwiczeń.